Opleiding C.C.V.-B / code 95

In september 2009 is de Europese richtlijn ingegaan, die nieuwe eisen stelt aan de toegang tot het beroep van vrachtautochauffeur. Vanaf 7 september 2009 geeft CCV geen chauffeursdiploma’s meer af voor vrachtautochauffeur.
Een code 95 op uw rijbewijs vervangt het CCV-B chauffeursdiploma, deze code is 5 jaar geldig.

Als u de code 95 vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet uw examentraject er als volgt uit:

 • Theorie- examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1
  (Verkeer /Techniek RV1): 50 meerkeuzevragen
 • Theorie-examen Vakbekwaamheid C deel 2
  (Administratie V2C) : 50 meerkeuzevragen
 • Theorie-examen Vakbekwaamheid C deel 3
  (Administratie V3C): drie cases met elk 15 gesloten vragen
 • Praktijkexamen C
 • Praktische toets C
  (De gecertificeerde opleider neemt deze toets af onder toezicht van CCV/CBR)
 • Toets besloten terrein C
  (De gecertificeerde opleider neemt deze toets af onder toezicht van CCV/CBR)

Het praktijkexamen kunt je doen als je alle 3 de theorie-examens hebt behaald.
De Praktische toets C en de Toets besloten terrein C mogen ook na het praktijkexamen worden gedaan.
Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de bovenstaande examens én praktijktoetsen, dan heeft u recht op afgifte van een rijbewijs C (mits medisch akkoord) met code 95.
Als u in het bezit bent van een rijbewijs C met code 95, kunt u ook het praktijkexamen doen voor het
rijbewijs CE (trekkeroplegger of vrachtauto met aanhangwagen). De code 95 wordt, na het behalen van het CE rijbewijs, dan ook achter de categorie CE op het rijbewijs geplaatst.

Theorie-examen Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1 (RV1)

Examenvakken/onderdelen: Rijbewijs + Vakbekwaamheid deel 1/
Verkeer & Techniek RV1
Examenvorm: schriftelijk
Aantal vragen: 50 (meerkeuze)
Duur: 75 minuten
Slaagnorm: 80% (40 van de 50 vragen goed)
Toelatingseisen /
meenemen naar het examen: – minimaal 17 jaar
– een wettig legitimatiebewijs
– de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar

Het onderdeel verkeer/techniek RV1 krijgt u 10 uur prive les van onze docent dat u persoonlijk met hem afspreekt daarna, afgesloten met examen in de daar op volgende week bij het CBR.

Deel 1 kost u inclusief boeken & examen: € 621 incl. btw ( incl 8 uur privé les )

Theorie-examen Administratie C deel 2 (V2C)

Dit examen toetst de kennis van vervoersadministratieve zaken, veiligheidsaspecten, imago van het beroep en de markt van het goederenvervoer.
Examenvakken/onderdelen: Vakbekwaamheid C deel 2, Administratie V2C
Examenvorm: schriftelijk
Aantal vragen: 50 (meerkeuze)
Duur: 75 minuten
Slaagnorm: 80% (40 van de 50 vragen goed)
Toelatingseisen /
meenemen naar het examen: – minimaal 17 jaar
– een wettig legitimatiebewijs
– de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar

Theorie-examen Administratie C deel 3 (V3C)

Dit examen toetst de kennis van vervoersadministratieve zaken, veiligheidsaspecten, imago van het beroep en de markt van het goederenvervoer.
Examenvakken/onderdelen: Vakbekwaamheid C deel 3, Administratie V3C
Examenvorm: schriftelijk
Soort vragen: Case studies
Aantal vragen: 45 (3 cases, 15 gesloten vragen per case)
Duur: 120 minuten
Slaagnorm: 70%, (31 van de 45 vragen goed)
Toelatingseisen /
meenemen naar het examen: – minimaal 17 jaar
– een wettig legitimatiebewijs
– de oproep van het examen
Geldigheidsduur uitslag: 2 jaar
Tijdens dit onderdeel wordt o.a. het volgende behandeld:
vervoer- en grensdocumenten, kostencalculatie, vervoerstechnieken en het rijtijdenbesluit.
Ook bij dit onderdeel administratie krijgt u 4 uur prive les in persoonlijk overleg , afgesloten met een examen in de daarop volgende week bij het CBR.

Administratie deel 2 en deel 3 (V2C en V3C) kost u inclusief boeken & examens: € 539,50 incl. btw ( incl 6 uur privé les )

Uitslag theorie-examen

Na afloop van het examen controleert de toezichthouder de antwoorden. Hierna krijgt u meteen de uitslag. Voor de schriftelijke examens is deze uitslag voorlopig. Op ons examenbureau in Rijswijk vindt een tweede controle op de gegeven antwoorden plaats. Als uit deze controle blijkt dat u niet “geslaagd” maar “gezakt” bent of andersom, dan wordt u hierover binnen ca. 14 dagen geïnformeerd. Heeft u na 14 dagen nog niets gehoord, dan is de voorlopige uitslag definitief.

Let op: indien u ten tijde van het examen niet ingeschreven blijkt te zijn in de gemeentelijke basisadministratie, dan vervalt de uitslag van het examen.
In dat geval zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden.

Praktische toets C (deel code 95)

Tijdens deze toets, afgenomen door een gecertificeerde opleider, is er vooral aandacht voor:

 • het laden en lossen en vastzetten van lading;
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit;
 • voorkomen van fysieke risico’s;
 • invullen van een Europees schadeformulier;
 • maatregelen bij noodsituaties.

Het examen Praktische toets C duurt 30 minuten. De uitslag van de Praktische toets C heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Toets besloten terrein C (deel code 95)

Tijdens de Toets besloten terrein C zal de gecertificeerde opleider de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren.
Het examen toets besloten terrein C duurt 30 minuten. De uitslag van de Toets besloten terrein C heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
De opleiding praktische toets c en besloten terrein C verzorgen wij in één dag.
’s Morgens leert u laden en lossen en sluit af met het examen en ’s middags doet u besloten terrein C oefeningen en sluit af met het examen (of de onderdelen omgekeerd), de opleiding is geheel verzorgd inclusief een lunch.
Deze dag kost u € 750,00   incl. btw

Wat kost het?

Code 95 Pakket online thuis studie 2020   € 490,00 incl btw

Dagopleiding besloten terrein (code 95)
praktische opleiding c + examen en
besloten terrein + examen € 750,00 incl. btw
De totale chauffeursdiploma/code 95   € 1190,00 incl. btw

Herexamen per onderdeel:
Verkeer & Techniek (RV1) € 60,00 incl. btw
Administratie deel 2 (V2C) € 60,00 incl. btw
Cases deel 3 (V3C) € 67,00 incl. btw

Bij voldoende inschrijvingen gaan de cursussen van start

Bel voor info: 0172-473815